БҮРТГҮҮЛЭХ товчыг дарснаар Үйлчилгээний нөхцөлтэй танилцсан болно.


Буцах Нэвтрэх